Pressor

РЕХАБИЛИТАЦИЯ   ФИЗИОТЕРАПИЯ    ЛЕЧЕНИЕ


Пресотерапията е терапевтичен метод широко използван в ангиологията , медицината и физиотерапията. Използва се както за лечение така и за профилактика на редица заболявaния. Процедурата активира пасивната част на кръвообръщението ( вените и лимфната система), като стимулира резорбцията на интерстициална течност и дренажа на лимфата към почистващите органи (черен дроб).
Апарата има възможност за измерване на кръвното налягане и проследяване на измененията му по време на терапия.
При приложението му се увеличава образуването на лимфна течност. Стената на лимфните капиляри се разтяга и се  засилва лимфната моторика. Увеличава се лимфният волумен за единица време.
Под влияние на пресотерапията неразтворими частици в лимфата бързо се предвижват и разграждат. От друга страна се увеличават левкоцитите в лимфата и транспорта на лимфоцитите. Препоръчва се при третиране на венозни и лимфни отоци от различно естество, при лечение на циркулаторни нарушения свързани със сърдечно-съдови заболявaния (тромбози), при травматични заболявания ( посттравматични едеми) за подобряване на трофиката и възтановяване еластичността на тъканите, при ортопедични заболявания свързани с повишен тонус на мускулатурата има изразен релаксиращ и деблокиращ ефект. Също така и
при неврологични заболявания ,чрез резорбцията на отоците, които блокират нервните влакна, метода  има болкоуспокояващ и освобождаващ ефект ( хемиплегии, параплегии).
Прилага се за обща дезинтоксикация на организма.


Апарата PRESSOR 03 предлага 6 различни модула за работа: интензивен, от слабините, физиологичен, последователен, лимфатичен и комбиниран.


Всеки модул включва няколко стандартни програми, всяка с предварително заложени параметри. Нивата на налягането могат да бъдат променяни и ръчно в зависимост от състоянието и субективните усещания на клиента.
- интензивен - при него налягането започва от най-отдалечената точка (крак или ръка)  и постепенно се придвижва към най-вътрешните сегменти, като се поддържа налягането във вече преминалите сегменти. Този модул осъществява мощен дренажен ефект.
- от слабините – тук налягането започва от най-отдалечените сегменти, към вътрешните, но се влкючва и една предварителна фаза на отблокиране на лимфните възли, като се подава налягане към сноп от лимфни възли. Прилага се при хора с едеми предизвикани от лимфен застой.
- физиологичен – компресията започва в най-отдалечения сегмент, след това се надува и последващия проксимален и остава тaка. Междувременно следващия вътрешен сегмент започва компресия , а най-отдалечения (първи) сегмент започва „ изпускане” .Това причинява „пресовълни” , които произвеждат и оказват ефикасна физиологична реакция на венозни и лимфни течения. По този начин потока на течности към сърцето се благоприятства, докато „ напомпения” сегмент предпазва течностите от завръщане.
- последователен – провежда последователна и непостоянна компресия. Докато най – близките до средата на тялото сегменти са под налягане, то най – отдалечените започват да намаляват налягането. По този начин се осъществява по-повърхностен дренаж подобен на масаж и е предназначен за хора с едеми и венозни заболявания.
- лимфатичен – налягането в различните сегменти се осъществява по правилата на ръчния лимфен дренаж.
- комбиниран – включва различни комбинации от модулите описани по-горе. Комбинациите от програмите са 9 на брой, като от 1-ва до 5-та програма са предназначени  за третиране на долни крайници, а от 6-та до 9-та програма вкючително са предназначени за тертиране  на горни крайници